Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 36 34 33 33
Nettoomsättning (tkr) 116 111 45 608 68 423 77 563
Rörelseresultat (tkr) 8 004 452 1 255 1 350
Årets resultat (tkr) 4 697 452 719 823
Summa eget kapital (tkr) 16 326 11 031 10 697 9 839
Rörelsemarginal % 6.9 1 1.8 1.7
Avk. eget kapital % 45.8 3.1 8.1 10.2
Soliditet % 39 53.4 47.2 25.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 225 1 341 2 073 2 350
Resultat/anställd (tkr) 222 13 38 41
Lön/anställd (tkr) 770 651 690 643