Företagets verksamhet

Bolaget skall bidra till utveckling av näringsverksamheter, företrädesvis med industriell inriktning men även inom handelns område, genom att - förvärva och utveckla företag, som kan vara hel- eller delägda, - ställa egen och extern kompetens till dessa företags förfogande, - medverka vid finansieringen av dessa företag, dock utan att bedriva tillståndspliktig bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, - äga och förvalta annan lös och fast egendom. Bolaget skall i övrigt kunna bedriva med ovannämnda syften förenlig verksamhet.