Analys

Omsättning

Beijer Alma AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 20886 företag i länet.

Rörelsemarginal

Beijer Alma AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den 20886 företag i länet.

Antal anställda

Beijer Alma AB har under det senaste året 5 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den 20886 i länet.

Soliditet

Beijer Alma AB har under det senaste året en soliditet på 53.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 20886 i länet.

Värderating

Beijer Alma AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.