Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -89 -73 -108 -82
Årets resultat (tkr) -18 827 -3 028 -4 20 056
Summa eget kapital (tkr) 118 17 145 20 173 20 177
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -218.1 -16.2 0 197.6
Soliditet % 0.4 41 99.7 99.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -