Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet, bedriva detaljhandelsrörelse, och annan därmed förenlig verksamhet.