Företagets verksamhet

Bolaget skall köpa och sälja, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.