Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 20 24 24
Nettoomsättning (tkr) 38 108 46 612 44 005 42 319
Rörelseresultat (tkr) 9 651 18 632 12 897 15 688
Årets resultat (tkr) 182 343 243 328
Summa eget kapital (tkr) 11 073 10 749 10 287 9 800
Rörelsemarginal % 25.3 40 29.3 37.1
Avk. eget kapital % 87.6 168 113.8 153.5
Soliditet % 17.6 19.9 14 16.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 815 2 331 1 834 1 763
Resultat/anställd (tkr) 460 932 537 654
Lön/anställd (tkr) 648 566 512 480