Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 74 71 67 67
Nettoomsättning (tkr) 230 355 199 711 187 479 184 240
Rörelseresultat (tkr) 10 520 10 261 9 211 11 525
Årets resultat (tkr) 4 255 3 -217 -46
Summa eget kapital (tkr) 112 046 106 965 101 743 92 912
Rörelsemarginal % 4.6 5.1 4.9 6.3
Avk. eget kapital % 5.4 3.5 2.2 3.4
Soliditet % 21.1 20.8 19.6 17.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 113 2 813 2 798 2 750
Resultat/anställd (tkr) 142 145 137 172
Lön/anställd (tkr) 699 660 680 642