Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig rörelse.