Företagets verksamhet

Bolaget skall tillhandahålla utrustning, varor och tjänster huvud- sakligen inom tandvårdsområdet samt driva i samband därmed förenlig verksamhet.