Analys

Omsättning

Tidaholms Elnät AB har ökat omsättningen senaste året med 12%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 110829 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tidaholms Elnät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%.

Antal anställda

Tidaholms Elnät AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.

Soliditet

Tidaholms Elnät AB har under det senaste året en soliditet på 37.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%.

Värderating

Tidaholms Elnät AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.