Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 1 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -10 -14 -40 -37
Årets resultat (tkr) -10 -14 -40 -37
Summa eget kapital (tkr) 8 845 9 035 9 375 13 565
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
Soliditet % 99.7 99.8 99.8 98.3
Omsättning/anställd (tkr) - - 0 -
Resultat/anställd (tkr) - - -40 -
Lön/anställd (tkr) - - - -