Analys

Omsättning

Gertrud Fastigheter AB har minskat omsättningen senaste året med -32%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. 83924 företag i länet.

Rörelsemarginal

Gertrud Fastigheter AB har det senaste året en rörelsemarginal på 30.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Gertrud Fastigheter AB har under det senaste året 56 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.

Soliditet

Gertrud Fastigheter AB har under det senaste året en soliditet på 84.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%.

Värderating

Gertrud Fastigheter AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.