Analys

Omsättning

Castellum Stockholm AB har ökat omsättningen senaste året med 56%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 236171 företag i länet.

Rörelsemarginal

Castellum Stockholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på -17.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 23%.

Antal anställda

Castellum Stockholm AB har under det senaste året 49 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 16.

Soliditet

Castellum Stockholm AB har under det senaste året en soliditet på 6.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 19%.

Värderating

Castellum Stockholm AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.