Styrelse

Namn Befattning
Carl Fredrik Nordmark (f. 1959) Styrelseledamot, Verkställande direktör
James Niklas Lilingsson Nyström (f. 1960) Styrelsesuppleant