Företagets verksamhet

Bolaget skall idka monterings- och handelsrörelse gällande ventil- och processtyrningsutrustning.