Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 101 121 90 0
Rörelseresultat (tkr) -27 -14 16 -14
Årets resultat (tkr) -27 -14 14 -15
Summa eget kapital (tkr) 70 97 111 97
Rörelsemarginal % -26.7 -11.6 17.8 0
Avk. eget kapital % -32.3 -13.5 14.4 -14.4
Soliditet % 72.9 60.6 45.5 87.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -