Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har minskat omsättningen senaste året med -37%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 110829 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 391.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 28%.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 93.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.