Beställ tjänster

Valuation Värderingsrapport

Valuation Värderingsrapport är en fullständig och omfattande företagsvärdering av ett specifikt företag. Rapporten levereras i en tryckt version via post samt via vår webbplats i PDF-och Excel-format.

Rapporten innehåller följande:

 • Värdet på företaget i SEK
 • Känslighetsanalys - hur värdet påverkas om företagets lönsamhet ökar/minskar med 20%
 • Företagets ekonomiska utveckling över tid
 • Beskrivning av värderingsmodellen
 • Grafer med företagets utveckling i förhållande till branschen
 • Resultat, balansräkning och nyckeltal för de fem senaste åren
 • Förklaringar och definitioner till nyckeltal
 • Excel-fil som innehåller resultat, balansräkning och nyckeltal från de fem senaste åren.

Pris: 5 995 kr

Klicka här för att beställa

Koncernvärdering

Pris: 8 995 kr

Valuation Konkurrentrapport med digital bevakning

Valuation Konkurrentrapport innehåller maximalt fem stycken valfria bolag; det egna företaget och fyra andra företag. Syftet med Valuation Konkurrentrapport är att enkelt kunna jämföra det egna bolagets utveckling och värdering med några få utvalda företag med motsvarande verksamhet. Företagen som ingår i respektive rapport skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål

I rapporten som är på 16 sidor visas bl a följande: företagens beräknade värden i kronor, P/E-tal, värdet i förhållande till eget kapital samt värde per anställd. Företagens historiska utveckling jämförs också i ett antal diagram som t ex marginaler, avkastning, soliditet och likviditet. Dessutom rankas företagen inbördes efter olika parametrar som exempelvis omsättning, resultat eget kapital och avkastning. Avslutningsvis visas senaste resultat- & balansräkning samt nyckeltal för respektive företag i rapporten.

Rapporten levereras i både tryckt och digitalt format. I tjänsten ingår även en "digital bevakning", vilket innebär att du som kund får en uppdaterad digital version när någon av dina konkurrenter kommer in med ett nytt bokslut. Denna bevakning gäller till dess att det kommit in ett nytt bokslut på ditt eget bolag. Det innebär att du alltid kommer att ha den senaste tillgängliga informationen på företagen i din konkurrentrapport.

Kontakta oss för mer information: 08-545 782 00, alternativt maila: info@valuation.se

Pris: 7 995 kr

Klicka här för att beställa

Valuation VärdeskapandeAnalys

Valuation VärdeskpandeAnalys riktar sig till företagare som i dagsläget inte ska sälja sina bolag, men som vill öka värdet till den dag då det är dags att avyttra bolaget. Att göra rätt vägval kan betyda många miljoner i värdeökning jämfört med att driva bolaget vidare som tidigare. Syftet med rapporten är att på ett enkelt och överskådligt vis ge en klar bild över den mest lämpliga strategin för att utveckla värdet på både kort och lång sikt (1-3 år).

Rapporten visar hur värdet kommer att utveckla sig om man:

 • Fortsätter att driva företaget på samma sätt som de två senaste åren (business as usual)
 • Väljer strategin att satsa på minskade kostnader
 • Väljer strategin att kapitalrationalisera
 • Väljer strategin att satsa på ökad tillväxt
 • Genom lättlästa kurvor kan man enkelt avläsa vilken strategi som är bäst under olika tidsperioder. Beroende på när i tiden en eventuell försäljning ska ske får man veta vilken strategi som är bäst för att optimera värdet.

Pris: 6 995 kr

Klicka här för att beställa

Tryckta och digitala certifikat

De företag som har erhållit värderating VVV, VV alternativt V+ kan beställa certifikat för tryck och webb. Dessa företag är högt värderade jämfört med andra företag inom samma bransch och storleksklass och kan användas som ett stöd i din marknadsföring. Det visar att ditt företag är bra att göra affärer med.

Certifikatet levereras både i tryckt och digitalt format. Certifikatet levereras digitalt och med en html-kod kan Certifikatet sedan visas på företagets egna hemsida.

Pris: 2 995 kr

Klicka här för att beställa

Tryck på bilderna nedan för att se en större bild

Trippel-V av GuldBolag. Värdecertifikat
Certifikat Sveriges starkaste företag. Stabilitet, Lönsamhet, Tillväxt, Värde, GuldBolag.
Trippel-V av GuldBolag. Sveriges starkaste företag. Stabilitet, Lönsamhet, Tillväxt, Värde, GuldBolag.
© guldbolag.se 19/07/2018 powered by valuation.se